Aby IT opravdu sloužilo

Klíčem k optimálnímu poskytování IT služeb a spokojenosti jejich uživatelů je správné nastavení procesů, efektivní správa

Nabídka

provedeme analýzu vašich firemních procesů navázaných na počítačové zpracovaní dat. Výsledkem bude doporučení jak procesy změnit, aby došlo k zefektivnění prováděných činností a vyšší využití výpočetní techniky. Hlavním kritériem pro zefektivnění bude optimalizace celkových nákladů, tedy nákladů na výpočetní techniku + platy zaměstnanců a lektorů. Je možné, že v průběhu analýzy bude identifikovaná potřeba na vývoj nové aplikace. Zajistíme vývoj aplikace přesně dle vašich potřeb.